T: +385 51 777 222 | M: +385 98 450 400
         Europska unija
Zajedno do fondova EU

Poliklinika Mady Maričić dana 15.07.2020. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te su započeli s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Mady Maričić primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Mady Maričić primjenom informacijske tehnologije“ Poliklinike Mady Maričić bit će očuvana radna mjesta, otvaranje novih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti i prihoda Poliklinike.

 

Podaci o projektu:

 

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Mady Maričić primjenom informacijske tehnologije

Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa Poliklinike Mady Maričić

Ukupna vrijednost projekta: 1.573.326,85 HRK

EU sufinanciranje: 198.680,93 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 16.03.2020. – 16.09.2021.

Kontakt osoba: Laura Mady